Paller Svärd från Sharpio berättar om ekonomiskt fördelaktiga och smarta investeringar för framgångsrika entreprenörer och privatpersoner

Inom ramen för vår verksamhet hjälper vi företagare med skatteoptimerade lösningar för att på bästa sätt maximera utfallet av ert livsverk tillsammans med Sharpio.

Familjejuridik hos Fenix Family ingår när kunden använder våra tjänster.
Fenix Family och Sharpio är en fristående tjänst som enbart kompletterar den tjänst du har hos din bank/försäkringsförmedlare.

Följ din värdeutveckling on-line.
MIN SIDA hos Sharpio
(Kundkonto krävs)

Sharpio Reward

Belöningsprogram

Vi bygger skatteffektiva belöningsprogram för ägare och nyckelpersoner där målet är att att få en så god balans mellan resultat och skatt som möjligt. Ett sätt att visa uppskattning för sina medarbetare och samtidigt trygga kompetensen i företaget.

Så här fungerar det

Ditt företag tecknar ett administrationsavtal med Sharpio. Sharpio förvärvar investeringen hos Natixis (BNP Paribas) och utfärdar värdepapper till deltagarna samt fakturerar administrationskostnader för programmet. Placeringens löptid är fyra år. Den avdragsgilla kostnaden (allmän personalkostnad) är 150 000 kr, vilket ger ett arbetande kapital på 1 000 000 kr i den valda fondportföljen. Blue Chip Transat 30 index har under de senaste fyra åren gett en avkastning på 60 %. De första 15 % av avkastningen (150 000 kr) återbetalades till det investerande företaget. De övriga 45 % (450 000 kr) betalades ut privat till den anställda i företaget som fått förmånen (totalt 600 000 kr utbetalt).

Multi-fond

En investering för dig som företagare eller privatperson som önskar hävstång på ditt privata aktieägande via en unik 6-års investering.

För mer information och personlig genomgång, kontakta oss vi mail
Jörgen Rydén
jorgen@jrkonsult.nu
Paller Svärd
paller.svard@sharpio.se